IDAG: Kommunestyremøte

Idag er det kommunestyremøte i rådhuset i Sundet. Møtet starter kl. 16.00. Den viktigste saken som skal behandles er budsjettet for 2014 og handlingsplanen for perioden 2014 – 2017. NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Knut Bakkehaug representerer Venstre i kommunestyret.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 13/97 (13/3354) Søknad om fritak fra politiske verv for resten av perioden – Anders Nordahl (H)

PS 13/98 (13/3423) Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2014 – 2017

PS 13/99 (13/345) Forslag til retningslinjer/reglement for kontrollutvalget i Eidsvoll. Konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 65/13

PS 13/100 (13/3738) Kontrollutvalgets årsplan 2014

PS 13/101 (13/1037) Forvaltningsrevisjonsprosjekt – sykefravær og tjenestekvalitet

PS 13/102 (12/1392) Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn

PS 13/103 (13/2035) Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 – 2020 med handlingsplan for anlegg 2015 – 2015. Rullering 2013

PS 13/104 (13/3403) Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp – barnetrygd

PS 13/105 (13/3406) Retningslinjer for gaver fra Eidsvoll kommune i forbindelse med markeringer av jubileer og andre arrangementer

PS 13/106 (09/2530) Drøftingsdokument fra plansamarbeidet i Oslo og Akershus – Høring

PS 13/107 (12/3113) Avvikling av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

PS 13/108 (13/3418) Overordnet ROS-analyse for Øvre Romerike og Eidsvoll kommune

PS 13/109 (13/263) Handlingsplan 2014-2017. Budsjett 2014

PS 13/110 (13/3594) Innføring av eiendomsskatt i Eidsvoll

PS 13/111 Interpellasjoner og spørsmål

RS 13/13 (13/345) Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.11.13

Møteinnkallelsen og sakspapirene kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**