Vil ikke utsette bygging av nytt sykehjem

I formannskapets innstilling til budsjett, ble bygging av nytt sykehjem skjøvet ut i tid (ferdigstilling 2018). Dette etter opplysninger som ble gitt til formannskapet. Varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen fra Venstre, reagerte på disse opplysningene og mente at dette ikke kunne stemme. – Prosjektet kan gå som først planlagt forutsatt at vi som politikere setter av tilstrekkelig med midler til prosjektering og planlegging. Dette har jeg også fått bekreftet fra folk i administrasjonen, sier Nilssen. Les hennes leserbrev her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ang. utsettelse av bygging av nytt sykehjem i Alstahaug kommune

Forprosjektgruppe "Nytt sykehjem" ble nedsatt februar 2012. Med bakgrunn i forprosjektgruppen sitt arbeid og anbefalinger, fikk kommunestyret sak 52/12 til behandling i juni 2012. Der ble det fattet vedtak om bygging av nytt sykehjem i en og samme operasjon, og ikke etappevis som tidligere vedtatt i juni 2011. I den tidsplanen som var vedlagt saken under behandlingen i 2012, ser vi at tidsbruken på forprosjektet, hovedprosjektet og byggefasen til sammen er stipulert til to år og ni måneder. Ved å forskyve denne tidsplanen, fant jeg ut at kommunen kan starte et helt nytt forprosjekt for bygging av nytt sykehjem i mars 2015 og allikevel ha ferdigstilt nytt sykehjem til 1.desember 2017. Disse oppdagelsene stemte dårlig med de signaler som kom fram under formannskapsmøtet den 4.desember, hvor det ble opplyst om at nytt sykehjem ikke lar seg realisere før år 2018.

Med dette som utgangspunkt, tok jeg derfor kontakt med administrasjonen i Alstahaug kommune. Der fikk jeg opplyst om at det er fullt mulig å få bygget et nytt sykehjem i løpet av 2017. Videre at reguleringsplanen for området senest vil være ferdig i første møtet etter sommerferien 2014. Dette forutsatte imidlertid at politikerne satte av tilstrekkelig med midler til prosjektering og planlegging, hvilket ikke er gjort i formannskapets innstilling. I formannskapets innstilling er realisering av nytt sykehjem dessverre utsatt til 2018.

Vi i Venstre er på ingen måte fornøyd med den manglende satsingen innenfor pleie og omsorg som nå ligger i formannskapets innstilling. Blant annet reagerer vi også på at det i innstillingen legges opp til å øke egenandelene for kjøp av mat i 2014, samtidig som det ikke justeres for prisøkning i budsjettposten for "kjøp av mat". Denne posten er satt på samme nivå som for 2013. I realiteten betyr dette at man ønsker å tjene penger på de eldre i Alstahaug ved å servere dem billigere mat. Er det virkelig slik vi ønsker å behandle våre eldre? Nei, det er ikke det. Den manglende satsingen innen pleie og omsorg er derfor årsaken til at vi i Venstre har bedt våre samarbeidspartnere, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, om nye runder med forhandliger. Dette har vi fått positive signaler på, og vi i Venstre er overbevist om at vi sammen skal klare å bli enige om et budsjett og en økonomiplan som også vil prioritere pleie- og omsorgssektoren med alle de dyktige ansatte som vi har der.

Hanne Nora Nilssen
Gruppelder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**