Mandagsmøte 16. desember

Velkommen til siste mandagsmøte før jul. I kommende uke behandles budsjett og handlingsprogram i bystyret, og vi bruker møtet til å forberede oss. I tillegg står sakene til møtet i byutviklingsstyret på agendaen. Som en liten juleavslutning går vi ut og tar en matbit etter møtet! Håper vi ser mange av dere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saker til bystyret:
– Rådmannens forslag til justeringer av handlingsprogram 2014-2017 – årsbudsjett 2014
– Kristiansand Boligselskap KF – budsjett 2014 og handlingsplan 2014 – 2017
– Budsjett 2014 og handlingsprogram 2015 – 2017
– Årsbudsjett og handlingsprogram 2014-2017, Kristiansand Parkeringsselskap KF

Saker til byutviklingsstyret:
– Kulturarv 2020 – strategi for kulturminnefeltet i Vest-Agder Fylkeskommune
– Klynga – detaljplan, godkjenning
– Sildenestantangen – felt A. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Prestvikveien 2, 6 og 24 – detaljplan. Offentlig ettersyn.
– Marviksveien 125 – midlertidige boliger – klage på avslag
– Stadionveien 21 – Tilmåling (høyhustomta). Klage på avslag

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**