Året som gikk

Venstre har markert seg i bystyret. Vi har sørget for at den nye bystrategien har en klar grønn profil, vi har fått mange miljøsaker inn i budsjettet og vi har styrket kommunens fokus på åpenhet. God jul og godt nytt år fra oss!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julestjerne

Foto: Morguefile.com

Da er et nytt politisk år omme og Drammen Venstre er fornøyd med den innsatsen vi har lagt ned for å markedsføre vår politikk.

Vi har presset våre samarbeidspartnere til å vedta en bystrategi med fokus på bokvalitet, grønne lunger, kollektivtilbud og prioritering av myke trafikkanter.

vi har fått igjennom et budsjett som krever strømsparing, bedre vedlikehold av gang og sykkelveier, redusert salting og kartlegging av sårbare arter.

Vi har fått kommunen til å melde seg inn i Transparency International, for å sikre bedre fokus på åpenhet.

Vi har fått kommunen til å jobbe aktivt med sykehuslokalisering, på tomter som er tett tilknyttet kollektivtilbud.

Vi har sikret fokus på kvalitet i Marienlystsaken, som nå ligger på vent, for å se om vi kan enes med idretten hva byen faktisk trenger.

Og mange flere saker…

julemotiv 19 - julekaker

Foto: microsoft

Drammen Venstre ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år. Takk for den støtten som medlemsskap utgjør og takk til de som har bidratt aktivt i løpet av året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**