Budsjett 2014: – Venstre satser på skolen

Bystyret behandler i dag budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene. Gruppelederne presenterer nå sitt partis forslag, og ut over dagen debatteres hver enkelt sektor. Dag Vige har nettopp presentert Venstres budsjettforslag, der han spesielt la vekt på den viktige skolesatsingen. Hele innlegget kan du lese her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ordfører,

Dag Vige 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Å komme til behandling av budsjett og handlingsprogram er en årlig milepæl for bystyret. Mange av premissene for de nærmeste årene legges da. For meg personlig er det også et tidspunkt for å stanse litt opp. For hvordan står det egentlig til med Kristiansand? Næringslivet går fortsatt bra, vi har lav arbeidsledighet. De eldre får god omsorg. Alle barn har et godt tilbud i skoler og barnehager. Byen har et myldrende kulturliv. Og inntektene til de aller fleste er høyere enn noen gang. Vi har mye å glede oss over!

Men der er flere hundre av våre innbyggere som sliter med misbruk av narkotika, tar vi med alkohol så er det snakk om tusener. For noen av disse trenges det husly, det trenges behandlingskapasitet og ikke minst medmenneskelighet. Helsesøstrene melder om at flere ungdommer enn tidligere sliter med sin psykiske helse. Vi har tiggere som ennå sover ute. Der er asylbarn på mottak som har fått et nytt land de skal bo i og som venter på å kommer ordentlig i gang med livet. I vår vennskapsby Rajshahi melder flere av våre samarbeidspartnere at politisk uro nå vanskeliggjør arbeidet blant de fattige. Bare de siste 3-4 ukene har over hundre mennesker mistet livet i opptøyer.

AP og Venstre har gått sammen om budsjett. Også SV, MPG og Rødt har vært orientert underveis og sluttet seg til. Samarbeidet har fungert bra. Jeg vil gi ros til AP for åpen holdning og vilje til å finne frem til viktige prioriteringer. For økonomisk situasjon har begrenset handlingsrommet til politisk miljø. Det leser vi også av fellesbudsjettet far FrP, H, Krf og PP.

Kanskje viktigste grunn til at Venstre er fornøyd, er den sterke satsingen vårt felles budsjettforslag har på barn og unge. Skolen styrkes med 25 millioner i driftsmidler i perioden. Byggingen av Justvik skole er ikke blitt utsatt slik rådmannen har foreslått. Vi styrker barnehagen og har med prosjektet «vanlig men vondt».

En million er årlig avsatt spesielt beregnet for barnefamilier som er avhengig av sosialhjelp over tid.
For Venstre er miljø en viktig sak. I fellesframlegget er der et verbalforslag om at kommunen ved fornyelse av bilparken velger elbil så sant den har nødvendig kvalitet og ytelse i forhold til de oppgaver den brukes til. Det gjelder både biler som skal leases og biler en velger å kjøpe inn. Det er hyggelig at flere fra partiene i posisjon har uttalt seg positivt om det.

Jeg ser frem til fortsatt debatt utover dagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**