Ny politisk organisering gir Risør Venstre gjennomgående representasjon

Fra 1. januar 2014 forsvinner Kommuneorganisasjons komité og dagens utgave av Nærings og kulturkomité. Samtidig økes den politiske deltakelse i de ulike komiteene fra 5 til 7 og dermed sikres Risør Venstre på nytt gjennomgående politisk representasjon i formannskap og de ulike komiteene ut denne valgperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Steinar Gundersen ble en av Venstres to representanter i Omsorgskomiten fra 1.1.2014

Steinar Gundersen ble en av Venstres to representanter i Omsorgskomiten fra 1.1.2014
Foto: Runar Nes

Sist torsdag gjennomførte Risør Bystyre valg av de nye komitémedlemmer ut denne valgperioden, og valget ga følgende politisk representasjon for Risør Venstre:

Formannskapet: Stian Lund (uendret). Oppvekstkomité: Sara Sægrov Ruud (ny). Omsorgskomité: Steinar Gundersen (ny) og Åse Fjellstad (ny). Kulturkomité: Jan Einar Henriksen (ny) og i Miljø og teknisk komité: Stian Lund (uendret og fortsetter også som nestleder). Kjønnskvoteringsreglene førte ellers til at Risør Venstre fikk to representanter i Omsorgskomité og at det også ble endring i Kulturkomité.

I tillegg fortsetter Risør Venstre med følgende representanter i bystyret: Dag Jørgen Hveem, Stian Lund, Maria Aspesæter og Willy Thorsen.

Ta gjerne kontakt med Venstres politikere – de står alle på for å gjennomføre Venstres politiske program og er der for deg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**