Protest mot enda en anke mot Yalda

Leder for Troms Venstre, Irene Dahl, retter i dette innlegget kritikk mot Utlendingsnemnda og behandlingen av Yalda (11).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lengeværende asylbarn

Av Irene Dahl, leder Tromsø Venstre

Den siste utviklingen i Yalda-saken, hvor staten ved UNE nok en gang anker en rettsavgjørelse de har tapt, påfører Yalda på nytt en betydelig usikkerhet. I tillegg illustreres behovet for en presisering av regelverket for lengeværende asylbarn, som Venstre flere ganger har tatt til orde for. Vi fikk ikke gjennomslag hos de rødgrønne for vårt syn, men har fått gehør hos regjeringen. To viktige forhold fremgår av samarbeidsavtalen mellom Venstre, regjeringen og Krf. For det første skal det gjelde en engangsløsning etter nærmere kriterier for barn som har bodd mer enn tre år i landet. Enda viktigere er det at barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid skal klargjøres, slik at utlendingsmyndighetene i større grad legger vekt på det som er barnefaglig forsvarlig. Nå skal den konkrete regelendringen utarbeides. Samarbeidsavtalen bygger på formålet om at det skal legges mer vekt på hensynet til barnets beste. Venstre skal fortsette vårt utrettelige arbeid for at dette skal reflekteres i regelverket. Yaldas magre trøst får være at hun og familien får feire jul hjemme i Tromsø. Retten har nemlig bestemt at UNE ikke får lov å gjennomføre uttransportering før det foreligger en rettskraftig dom på utvisning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**