Venstre prioriterte skolehelsetjeneste og frivillighet

Bydelsutvalget på St. Hanshaugen vedtok tirsdag 17. desember bydelens budsjett for 2014. – Venstre fremmet forslag om å styrke skolehelsetjenesten og frivilligheten i bydelen, men fikk dessverre ikke gjennomslag for dette. Helheten i budsjettet er likevel god, og sikrer at bydelens befolkning også i 2014 vil oppleve et godt tjenestetilbud med fokus på forebygging og individuell tilrettelegging, sier gruppeleder Karl Arthur Giverholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det var knyttet en del spenning til bystyrets budsjettbehandling, som fant sted kvelden før møtet i bydelsutvalget. På oppløpssiden i bystyret ble det inngått forlik mellom byrådspartiene (Høyre, Venstre og KrF) og Fremskrittspartiet. Forliket innebar blant annet at bydelsøkonomien ble styrket med i overkant av 100 millioner kroner. Dette bidro til at bydelsutvalget ikke trengte å vedta omfattende kutt i tjenestetilbudet, men kunne opprettholde aktivitetsnivået på de fleste områder, og styrke både skolehelsetjenesten og arbeidet med oppfølging av mennesker med psykisk sykdom og rusavhengighet.

– Skolehelsetjenesten vil alltid være en av Venstre øverste prioriteringer, og vi er glade for at bydelsdirektøren i sitt budsjettforslag foreslo å styrke både helsestasjonen og tilstedeværelsen av helsesøstre i grunnskolen. I vårt alternative budsjett foreslo Venstre å styrke skolehelsetjenesten med ytterligere halvannet årsverk, men flertallet (Ap, SV, Rødt og MDG) valgte å disponere dette handlingsrommet til å styrke bemanningen i bydelens ambulante team. Dette er også et svært viktig forebyggende tiltak, så jeg anser det ikke for noe stort nederlag at vi ikke fikk flertall for våre forslag, sier Giverholt, som roser både de øvrige partiene og bydelsadministrasjonen for grundig og konstruktivt budsjettarbeid gjennom året.

– Hovedårsaken til at ingen av partiene foreslår store endringer i bydelsdirektørens forslag, er at bydelsutvalget har vært grundig involvert i forberedelsene til budsjettfremlegget, og har vært mer eller mindre omforent om de overordnede prioriteringene. Vi har heldigvis en administrasjon som er gode til å ta politiske signaler innover seg, og en felles forståelse blant partiene om at det er det forebyggende arbeidet som er viktigst etter at de lovpålagte oppgavene er ivaretatt. Det innebærer blant annet at vi opprettholder begge bydelens fritidsklubber, satser på forebygging og hjelp til selvhjelp innen hjemmetjenesten, og har et betydelig nærvær ute blant bydelens ungdom gjennom blant annet utekontakten, sier Giverholt.

Bydelsutvalget vedtok også enstemmig å spare penger ved å redusere antallet politiske møter i bydelen. Venstre foreslo å bruke denne besparelsen (på 67 000 kr) på å øke tilskuddet til Frivilligsentralen, som gjør et svært viktig arbeid i bydelen. Flertallet ønsket imidlertid å disponere disse midlene til nærmiljøtiltak på den åpne plassen Bayern, like ved Fagerborg skole.

– Det er hyggelig å kunne bruke litt penger på å gjøre det triveligere på en av bydelens åpne plasser, men når beløpet er såpass lite, var det Venstres oppfatning at Frivilligsentralen ville fått mer ut av pengene. Det er imidlertid også en uenighet vi lever godt med, og vi valgte da også å stemme subisidiært for dette forslaget etter at vårt forslag om å øke tilskuddet til frivilligsentralen hadde falt, sier Giverholt.

– Alt i alt er Venstre godt fornøyd med budsjettvedtaket, og ikke minst arbeidet bydel St. Hanshaugens mange ansatte gjør for bydelens innbyggere. Budsjettet legger til rette for at dette vil fortsette også i årene som kommer, avslutter Giverholt.

Her kan du laste ned hele budsjettforslaget til St. Hanshaugen Venstre, inkludert verbalforslag og merknader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**