Innlegg: Skatten berger Eidsvoll

Flertallspartiene Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB har lagt inn store effektiviseringsgevinster i sin handlingsplan for perioden 2014 – 2017. Men det er ikke effektiviseringene som har berget Eidsvolls budsjetter de siste årene, skrev Knut Bakkehaug i et innlegg i EUB 14.12. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skatten berger Eidsvoll

Kommunebudsjettet for Eidsvoll for 2014 og handlingsplanen 2014 – 2017 ble vedtatt i kommunestyret 10.12. Som i 2013 la Venstre frem sitt eget budsjettforslag, og det kan leses på vår nettside. Vi har tidligere forklart i EUB hvorfor Venstre ikke kunne være med på budsjettforhandlinger bak lukkede dører, med forbud mot å fortelle om våre primærstandpunkter før et felles budsjettforslag var klart. Ordfører Einar Madsen (Ap) fortjener honnør for at han inviterte også V og EDB, som ikke er med i formannskapet, til et utvidet formannskapsmøte 03.12 om budsjettet.

Venstre var ikke fornøyd med det vi oppfattet som et foreløbig budsjettforslag på dette møtet. Vi mente at for mye gjenstod til å si at partiene var i mål. Etter et nytt formannskapsmøte 09.12 innser vi at de andre partiene (H, FrP, KrF, EDB og Ap) mener uklarhetene i budsjettet er til å leve med.

Det nå vedtatte budsjettet er finansiert av store summer i effektivisering, samt å avsette mindre penger enn tidligere til pensjonsutbetalinger. Venstre mener dette er en for usikker måte å finansiere gode tiltak som alle partiene faktisk er enige om.

Venstre mener også at det kan effektiviseres mer i Eidsvoll, men mener at dette må konkretiseres og planlegges nøye, før det anslås hvor mye det går an å spare i kroner og øre. Venstre finansierer sitt budsjett med en moderat økning på 1% i skatteanslaget. Faktum er at det ikke har vært effektivisering og mindre forbruk som har berget budsjettene Eidsvoll opp gjennom årene. Tvert imot; det er økede overføringer fra staten og høyere skatteinntekter enn anslått som berger Eidsvoll kommune. År etter år. Da er det uforståelig at de andre partiene velger å si nei til et øket skatteanslag på 1%, og istedet velger luftige effektiviseringsgevinster.

Knut Bakkehaug,
kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**