Innlegg: Ungdom stemmer!

I forrige uke kom tallene som viser at valgdeltagelsen blant ungdom ved årets stortingsvalg var den høyeste siden 1989, og at den gikk opp 10% siden forrige valg. Ungdom må føle at valget angår dem, skrev styremedlem Per Aage Pleym Christensen i et innlegg i EUB og RB 21.12. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ungdom stemmer!

Denne uken kom tallene som viser at valgdeltagelsen blant ungdom ved årets stortingsvalg var den høyeste på 24 år. Økningen fra stortingsvalget i 2009 var på hele 10,3%. Aftenposten og andre medier vil naturligvis fremheve kampanjen “Min stemme 2013”, der søkelyset ble satt på ungdoms valgdeltagelse og temaer som engasjerer ungdom.

Valg angår alle, uavhengig av alder og plass i livet og samfunnet. Derfor er det er viktig å finne både temaer, innfallsvinkler og et språk som også engasjerer ungdom.

I god tid før valget foreslo Eidsvoll Venstre å senke terskelen til valglokalet; førstegangsvelgere som også er elever i videregående skole (det er de fleste) burde få anledning til å stemme på den skolen de er elever. Dette kan gjøres ved å opprette valglokaler på de videregående skolene, for forhåndsstemming. I Eidsvoll ble Venstres forslag omfavnet av alle partier, og et forsøk ble igangsatt i samarbeid med Eidsvoll Videregående Skole. Selv om elevene bare fikk anledning til å forhåndsstemme èn dag, var det en god start. Den bør utvides ved neste valg.

I mange andre kommuner tok både Venstres og andre partiers lokale folkevalgte opp det samme forslaget. Forslaget er gratis, og bare å bruke. Det viktigste er ikke hvem som foreslår, men at det blir gjennomført. Skal demokratiet beholdes og videreutvikles må folk føle at det angår dem, og delta.

Per Aage Pleym Christensen,
styremedlem Eidsvoll Venstre

Innlegget stod i EUB og RB 21.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**