Venstre bekymret for barnehagene

FAU på Trollberget besøkte kommunestyret for å varsle om lavere standard i barnehagen. Etter forslag fra Venstre har rådmannen fått i oppdrag å redegjøre for bemanningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Under behandling av handlingsprogrammet for 2014-2017 foreslo Venstre at rådmannen skulle kartlegge reell bemanning i barnehagene i januar og februar, og rapportere til politikerne om dette.

 Anne Lisbeth Simonsen er Venstres representant i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur-

Anne Lisbeth Simonsen er Venstres representant i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur-
Foto: Ivar Ruud Eide

-Bemanningen FAU ønsker er den vi senest i barnehagemeldingen fikk forståelse for at vi hadde, sier Venstres Anne-Lisbeth Simonsen. Nå må vi få vite hvordan det faktisk står til i barnehagene våre, mener hun.

FAU ga politikerne eksempler på situasjoner med svært lav bemanning. En faktor som kan gi lav bemanning er fravær der det ikke blir satt inn vikar. Ved behandling av rådmannens forslag til budsjett la flertallspartiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet tilbake 400 000 som rådmannen har kuttet.

-Med disse midlene skal barnehagene fremdeles ha midler til vikarer, sier Simonsen.

Rådmannen skal legge frem sin rapport før politikerne skal behandle 1. tertialrapport, som er saken der budsjettet følges opp og eventuelt justeres.

-Når vi får rapporten må vi ha en inngående diskusjon med rådmannen om situasjonen, og om forholdene er forsvarlige, avslutter Simonsen.

Venstres verbalforslag, som ble vedtatt i Kommunestyret 16.12.:

“Opplysninger fra FAU ved barnehager tyder på at bemanningen reelt er under nivået beskrevet i barnehagemeldingen. Rådmannen bes redegjøre for den faktiske gjennomsnittsbemanningen i barnehagene i januar og februar 2014, voksne pr barn i henholdsvis småbarnsenheter og enheter for større barn, rapportert pr barnehage. Rådmannen bes også redegjøre for hva som gjøres for å støtte barn med særskilte behov i samme periode, rapportert pr barnehage. Redegjørelsen skal senest foreligge til behandlingen av 1. tertialrapport.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**