Håp for Hurum?

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2014, og ved å spare 1 — 2 prosent klarte vi å få det i havn. Det er tøft å måtte skjære ned hvert budsjettår, mens det vi heller skulle ha diskutert var hvor vi skulle brukt mer penger, sa Geir Stave (V) i budsjettdebatten i Kommunestyret 10. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Geir Stave sitter i Kommunestyret og Planutvalget og representerer Venstre.

Geir Stave sitter i Kommunestyret og Planutvalget og representerer Venstre.
Foto: Finn Dale Iversen

Hovedutfordringen for Hurum er at befolkningsveksten ikke har tatt av. Vi vedtok i fjor, på denne tiden, at befolkningen skulle øke med 2 prosent. 9321 huringer skulle bli 9507 før jul i år. Statistisk sentralbyrå, ssb.no, teller oss hvert kvartal, pr 1. oktober var vi 12 færre mennesker i Hurum enn ved årets begynnelse.

Det er et paradoks at Hurum, som ligger midt i smørøyet, midt i det sentrale østlandsområdet, der alle kommuner opplever voksesmerter, her ligger altså Hurum og sliter med synkende folketall og budsjettnedskjæringer.

Telemarkforskning, tmforsk.no, vet hva som gjør en kommune attraktiv, de opererer med såkalt attraksjonsbarometer. Tre forklaringer og en ikke-forklaring er interessant lesning for oss i Hurum.

1) Ikke-forklaringen er antall arbeidsplasser i kommunen. Slik jeg forstår attraksjonsbarometeret er antall arbeidsplasser i kommunen ikke en viktig faktor for valg av kommune å bosette seg i. Men på den annen side, for næringslivet er det en viktig faktor for valg av kommune å etablere seg i, at kommunen er en befolkningsvekst-kommune. Dette skulle tilsi at vi først må snu trenden og bli en vekst-kommune, deretter legge til rette for næringslivsetablering.

2) Det potensielle tilflyttere derimot er opptatt av er reisevei til arbeid. Det er klart at jo kortere den er, desto mer attraktiv. Men dette kan kompenseres med godt kollektivtilbud til de store arbeidsplasslokasjoner.

På dette området er det mye på gang. Båtforbindelse fra Tofte til Oslo vil øke Hurums attraksjon, broforbindelse med jernbane vil være fantastisk. Hva med ekspressbuss, fra Sætre, via Oslofjordtunnelen, uten stopp, rett til Oslo S på 40 minutter, med kaffeservering på bussen?

3) En attraksjon som Telemarkforskning vektlegger sterkt er den såkalte "latte-faktoren". De teller antall sosiale og kulturelle møteplasser i kommunen og deler på antall innbyggere. Jo større andel kafeer, desto sterkere befolkningsvekst. Folk er opptatt av hva de kan gjøre på fritiden i den kommunen de vurderer å flytte til. Det betyr at Hurum må finne sin nisje, hva kan vi tilby som ikke de andre har?

Mitt svar er sjøliv, strender og småbåthavner — i tillegg til alt det de andre også har, som for eksempel idrettslag og kafeer. Vi må legge til rette for flere havner, slik som i Holmsbu, vi må benytte muligheten vi har nå ved rullering av kommuneplanen å få tegnet inn på kartet flere småbåthavner. Tenk om vi kunne tilby hus med hage og båtplass til alle som ønsker å flytte til Hurum?

4) Det siste, men kanskje det viktigste punktet, er noe så prosaisk som saksbehandlingstid i plan- og byggesaker. Går man inn på ssb.no og videre til Kostra, og der sammenligner gjennomsnittlig saksbehandlingstid mellom Røyken og Hurum kommuner vil man se at i Røyken tar det 126 dager å ferdigbehandle en byggesøknad, mens i Hurum tar det 554 dager — et og et halvt år!

 Snur vi trenden fra stagnasjon til vekst i 2014?

Snur vi trenden fra stagnasjon til vekst i 2014?
Foto: Microsoft

Det er av avgjørende betydning at Hurum får mer kraft og energi inn i arbeidet med plansaker. Jeg har stor tro på at det er noe på gang, det jobbes mer effektivt i administrasjonen og det er en konstruktiv uenighet i kommunestyret og planutvalget. Det vi alle folkevalgte har felles er at vi ønsker vekst og utvikling. Rulleringen av kommuneplanen er godt i gang.

Alt i alt, vi har store utfordringer med å skape vekst og utvikling, men det lover godt for Hurum. Jeg har stor tro på at 2014 blir året vi snur trenden fra stagnasjon til ny giv.

Geir Stave
Hurum Venstre

Innlegget er senere trykket som leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**