— Staten må gi nordsjødykkerne skikkelig erstatning

Like før jul ble det kjent at staten vil utbetale 67.000 kroner til samtlige nordsjødykkere etter at staten ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ledelsen i Rogaland Venstre ønsker at staten burde mangedoble utbetalingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nordsjødykkerne, dykking, under vann

Foto: Friland

 Nestleder i Rogaland Venstre, Knut Inge Andersen

Nestleder i Rogaland Venstre, Knut Inge Andersen
Foto: Mari Halvorsen

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

— Nordsjødykkerne har vunnet en velfortjent seier. De har holdt ut i en lang kamp mot den norske staten for endelig å få fastslått ansvarsforholdet og få erstatning for påført skade, sier nestleder i Rogaland Venstre, Knut Inge Andersen til Aftenbladet.

— Nå fortjener de et romslig oppgjør de både har krav på og som de trenger. Oljeeventyret ble skapt ved at samfunnet gamblet med dykkernes liv og helse. Staten må gi nordsjødykkerne skikkelig erstatning. Det finnes bare en, siste anledning for staten å gjøre bot for skaden, og den er nå. Regjeringen og arbeidsministeren som avgjør saken i mars skal ikke være i tvil om at Rogaland og Vestlandet har klare forventninger til en raus holdning fra staten, sier Andersen til Aftenbladet.

Han ønsker at støtten til dykkerne burde oppimot ti-dobles. — Beløpet som nå utbetales er symbolsk og nesten for ingenting å regne. Det vil stille staten i et underlig lys først å kjempe en lang kamp mot dykkerne i norske rettsaler for deretter å utbetale så lav erstatning som mulig når forsømmelsen nå er fastslått i Strasbourg, sier Venstre-politikeren.

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, er enig med Andersen i at den økonomiske erstatningen må økes.
— Nordsjødykkerne har betalt prisen for oljeeventyret med redusert livskvalitet, ødelagt helse og ruinerte yrkesliv. Nå må de gis en verdig oppreisning, sier Lunde.

Les hele artikkelen i Aftenbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**