Årsmøte Fredrikstad Venstre

Fredrikstad Venstre avholder årsmøte onsdag 22. januar kl 18.00. Sted: Litteraturhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Full innkalling med saksliste og sakspapirer blir sendt ut til alle medlemmer i løpet av neste uke.

Sett av kvelden allerede nå. Foruten ordinære årsmøtesaker blir det rom for politisk diskusjon og faglig innlegg.

Saksliste for møtet:

1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av dagsorden med kjøreplan
4. Gjestetaler fra Amnesty International om menneskerettigheter
5. Leders tale med generell politisk debatt
6. Vedtektsendringer
7. Styrets årsmelding 2013
8. Årsregnskap 2013 og budsjettfullmakt 2014
9. Vedtak om kontingent for 2015
10. Innkomne forslag
11. Valg
12. Politiske uttalelser
13. Avslutning

Om du er interessert i å sitte i styret eller andre komitéer, ta kontakt med valgkomiteens leder Per Dypvik per(at)energea.no

Vi lover lett servering og hyggelige politiske diskusjoner. Velkommen.

Med vennlig hilsen
Styret i Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**