Fylkesårsmøte 2014

Møre og Romsdal Venstre avholder sitt årsmøte 2014 i Molde 25. og 26.januar på Hotel Rica Seilet.
Menneskerettigheter er tema for årsmøtet, og det skal videre behandles på landsmøtet til våren. Innledning til tema ved stortingsrepresentant Pål Farstad.
Årsmøtet vil også markere 200års-jubileet for Den norske grunnloven og 130års-jubileet for Venstre, med innlegg ved konservator og Venstremann Odd W.Williamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Frist for påmelding og for innsending av forslag til politiske uttalelser er 18.01.14. Innkalling ble sendt på epost til lokallagene 22.12.13, og info om pris for deltagelse og utregning av antall delegater ble sendt i epost 05.01.14.

Påmelding sendes innen 18.01.14 til nestleder Steffen Falkevik: [email protected]

Dagsorden for fylkesårsmøtet 2014:

Program lørdag:
10.00-10.30 Registrering. Kaffe/te
10.30-10.55 Hilsen fra Molde kommune v/varaordfører Frøydis Austigard
Konstituering av fylkesårsmøtet
Åpning
10.55-11.15 Markering av Venstres 130års -jubileum og av Grunnlovsjubileet v/konservator og Venstre-mann Odd W. Williamsen

11.15-11.25 Redaksjonsnemnda orienterer
11.25-11.45 Årsmøte-tema: Menneskerettigheter. Innledning v/stortingsrepresentant Pål Farstad
11.45-12.45 Lunsj
12.45-14.15 Menneskerettigheter. Debatt

Pause. Kaffe/te

14.25-14.30 Fullmaktsnemnda orienterer
14.30-15.00 Rekneskap 2012 v(kasserer Heidi Hogset
Kontingent 2015
Budsjett 2014
15.00-15.10 Listestilling. v/nestleder Steffen Falkevik
Aktivitetsplan 2014. v/Ragnhild Helseth
15.10-15.40

Pause. Kaffe/te
15.50-16.50 Generell politisk debatt. Innledning
Debatt
16.50-17.30 Resolusjonsnemnda presenterer si innstilling
Debatt

19.00 Festmiddag med underholdning av arrangørlaget

Program søndag:
10.00-10.30 Valgnemnda. v/ valgnemdas leder Steinar Assgard
10.30-11.00 Vedtektsendringer
11.00-11.30 Vedtak resolusjoner
11.30-12.00 Årsmeldingar fra styret og fylkestingsgruppa
Orientering fra Unge Venstre og Venstrekvinnelaget

Pause. Kaffe/te

12.10-12.20 Valgnemnd v/leder Steinar Aasgard
12.20-12.50 Valg av fylkesstyre, VO-utval, landsmøtedelegater, revisorer
12.50-13.00 Avslutning v/leder i Møre og Romsdal Venstre
13.00 Lunsj og hjemreise

Med forbehold om endringer

På vegne av fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre
Ragnhild Helseth
fylkesleder

Venstre

Foto:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**