Dag Jørgen Hveem leder i kontrollutvalget

Dag Jørgen Hveem ble i går valgt som ny kontrollutvalgsleder i den nye storbanken på Sørlandet. Øystein Haga ble samtidig valgt som den første leder i forstanderskapet til nye Sparebanken Sør som består av gamle sparebank Pluss og Sparebanken Sør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem har solid faglig kompetanse som kan komme godt med i hans nye lederrolle i kontrollutvalget for nye Sarebanken Sør

Dag Jørgen Hveem har solid faglig kompetanse som kan komme godt med i hans nye lederrolle i kontrollutvalget for nye Sarebanken Sør
Foto: Runar Nes

Vi gratulerer Dag Jørgen Hveem og Øystein Haga med valgene og ønsker dem lykke til i de viktige stillingene de nå besitter i den nye storbanken på Sørlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**