Geir Olav Knappe, om Otterøya skole!

Engasjement er alltid bra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møte om Otterøya skole, Fosslandsosen:

Takk for interessant og folkerikt møte om Otterøya før jul 2013.
Det skal, som jeg sa på møtet, ikke herske noen tvil om at Venstre er skolepartiet her i kommunen. For Namsos Venstre er grunnskolen det viktigste vi har.

Geir Olav Knappe - Sentrum

Geir Olav Knappe – Sentrum
Foto: Martin Hågensen

Namsos Venstre ønsker å trygge og utvikle grunnskolene i Namsos, forhåpentligvis også med flere rammetimer etter hvert.
Otterøy skole er ikke et problem, Otterøy skolen er en viktig del av løsningen for grunnskolen i Namsos! Vi kan ikke bygge ned skolen, vi må styrke oppvekstmiljøet på Otterøya!
Engasjementet og felleskapet må pleies og tas vare på. Et godt lokalsamfunn, ei god bygd, er en forutsetning for vekst.

matte, naturfag, skole, undervisning, kalkulator

Foto: Kriss Szkurlatowski

Bruk Otterøyrådet! Lag åpne folkemøter hver gang rådet har møte. Kom med innspill! Utfordre kommunen med saker. Skap aktivitet sammen med Otterøy kulturforum.

Namsos Venstre vil forsikre befolkningen på Otterøya at vi vil kjempe mot enhver nedbygging av skolen. Oppvekstmiljøet skal styrkes. Det skal være mulig å leve et verdig liv på hele øya fra vugge til grav.

Lykke til videre i arbeidet med å gjøre Otterøya til et enda bedre sted å leve.

Mvh
Geir Olav Knappe
Repr. kommunestyret
Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**