Matjorden under press

Vi skriver 2014, men fortsatt opplever vi at vår beste matjord er under press.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nylig godkjente statsråd Sylvi Listhaug omdisponering av mer enn 1.000 dekar prima matjord i Trondheim, og i Follo har Ikea fått klarsignal til å få bygge på Dælijordet nær Vestby sentrum. Heldigvis ser det ut til at Ikea selv begynner å forstå hvor lite bærekraftig en slik utbygging vil være.

Abid Q. Raja, 1. kandidat til stortingsvalget 2013 for Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

Venstre er bekymret for en bit-for-bit-nedbygging av landets viktigste matjord. Vi har derfor fremmet et forslag om en nasjonal jordvernplan i Stortinget.
Heldigvis ser det nå ut til at vi kan få flertall for et slikt forslag.

Heller ikke i Asker og Bærum er forsøkene på å bruke vår beste matjord til utbyggingsformål endelig parkert.

I forbindelse med rullering av Bærums kommuneplan er tiltak som vil ødelegge verdifulle dyrkede arealer ved Fossum og på Kolsås aktualisert. Et nylig møte mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus og administrasjon og politikere i Bærum viste imidlertid at situasjonen i Bærum har blitt betydelig bedre de siste ti årene.

I Asker er derimot omdisponeringen fortsatt for stor.

Ole Andreas Lilloe-Olsen i Bærum Venstre

Foto: Venstre

Venstre vil ta mye av æren for oppbremsingen i Bærum. Vi har vært absolutte i vårt krav om å bevare dyrket og dyrkbar mark og langsiktig forvaltning av kommunens samlede arealressurser. Dette har lenge vært vår absolutte fanesak.

På 90-tallet bygde Bærum ned et areal tilsvarende 35 fotballbaner hvert år. Takket være et tydelig budskap og stor kampvilje lykkes vi å snu denne utviklingen i tiåret vi nå har bak oss.

Grønne krefter i Høyre har gitt uttrykk for at de følte god støtte i Venstres klare linje. En idiotisk plassering av Plantasjen på et av våre beste jorder på Rud har sannsynligvis også bidratt. Et klart flertall i befolkningen tok avstand fra en slik plassering.

Vi kan imidlertid ikke hvile på våre laurbær. Fortjenesten fra utbygging er stor i Bærum, og vi frykter at skrikene fra sterke utbyggingsinteresser skal bevege politiske beslutninger i feil retning. Derfor vil et vedtak i Stortinget om en nasjonal jordvernplan være viktig. Særlig i pressområder som våre.

Noen hevder at man må være villig til å ofre noe dyrket mark dersom man ønsker å bygge tett og konsentrert og på den måten spare arealer andre steder. Venstre vil avvise dette forsøket på å sette viktige interesser opp mot hverandre. Bare 3 prosent av landarealet er dyrket, bare 1 prosent er egnet til matkorn. Samtidig er bare 1,5 prosent av landarealet bebygget.

Formålene bolig og matproduksjon trenger ikke å slåss om de samme arealene. Vi har rikelig med arealer i Norge.

Produksjon av mineraljord er en lang prosess. Bergarter som brytes ned av friksjon, sollys, vind, regn og av dyr og planter danner i løpet av 2.000 år et 10 cm tykt jordlag. På to millennier lages et jordlag som vi kan ødelegge for alltid ved en enkel ubetenksom handling.

Jord er i praksis en ikke-fornybar ressurs, og vi er like avhengig av jord som av vann, sol og luft. Det finnes intet liv uten jord. Jorden gir oss mat, og vi er ansvarlige for at den beskyttes.

God dyrkningsjord må holdes i hevd. Under hvert fotavtrykk finnes det er dyre- og planteliv bestående av milliarder av organismer som lever i et økosystem med hverandre, skapt og vedlikehold av dyrking, kultivering, drenering, gjødsling og vanning i årlige forvaltning gjennom generasjonene.

Slike viktige økosystemer lar seg ikke skru av og på etter markedets forlangende. Og de lar seg heller ikke flytte uten å tape betydelig verdi.

Abid Raja
stortingsrepresentant Akershus Venstre

Ole Andreas Lilloe-Olsen
gruppeleder Venstre i Bærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**