Velkommen på årsmøte!

Tromsø Venstre avholder årsmøte 21.januar på Rådhuset. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke denne muligheten til å bli med på å utvikle partiets organisasjon og politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tromsø Venstre innkaller med dette våre medlemmer til årsmøte tirsdag 21.januar 2014 kl. 19-22 i byrådssalen på rådhuset. Møtet er åpent, og vi oppfordrer alle interesserte om å komme. Vi har gleden av å få besøk av stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, som vil innlede om Venstre på Stortinget. Det legges fortløpende ut link til sakspapirene så snart de er klare.

Foreløpig saksliste:
1. Velkommen v/leder Irene Dahl: Konstituering med valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokoll og evt. redaksjonsnemnd
2. Innledning 1 v/stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn: Venstre på Stortinget
Innledning 2 v/byråd Jonas Stein: Hovedlinjer frem mot kommunevalget i 2015. Debatt
3. Politiske uttalelser v/leder Irene Dahl
4. Årsmelding 2013 v/leder Irene Dahl
5. Regnskap 2013 v/styremedlem Paul Pedersen
6. Valg av styre v/valgkomitéen
7. Utsendinger til fylkesårsmøtet i Troms Venstre 2014 v/ styret
8. Valg av valgkomité/nominasjonskomité/programkomité v/styret
9. Fastsettelse av kontingent for 2015
10. Budsjett /aktivitetsplan 2014

Alle er hjertelig velkommen! Kaffe og enkel servering.

Styret i Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**