Nyttårshilsen fra Løvebakken

-2014 har alle muligheter i seg. Jeg inviterer fylkeslaget og lokallagene til samarbeid for at vi i fellesskap skal utnytte disse mulighetene. Det skriver vår stortingsrepresentant Pål Farstad i sin nyttårshilsen til medlemmene i Møre og Romsdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Pål Farstad på Løvebakken

Foto: Ragnhild Helseth

Godt nytt år!

Jeg syns vi skal være stolt av Venstre i 2013. Etter en intens og flott valgkamp feide 9 stortingsrepresentanter inn på Løvebakken. Venstre har fått en nøkkelposisjon på Stortinget. Takk til Trine og resten av organisasjonen for en godt organisert valgkamp og takk til Trine og resten av ledelsen for et godt forhandlingsresultat.

Resultatet har gitt oss en takknemlig – og samtidig krevende – posisjon. En pågående og offensiv opptreden må gå hånd i hånd med ydmykhet. Vi har forpliktelser som følge av forhandlinger, men mest av alt har vi muligheter til å realisere vår politikk. Posisjonen må brukes med vett og forstand, slik Venstre kan.

Etter en periode ute av Stortinget, er Venstre tilbake på Mørebenken. Det er god grunn til å takke Ragnhild og fylkesstyret for meget godt arbeid, og det er god grunn til å takke lokallagene. Mange har lagt ned et enormt arbeid for at Venstre i Møre og Romsdal er tilbake på Stortinget. Jeg syns stortingsgruppa fungerer godt sammen og har fått til mye i løpet av høstsesjonen. Og selv om det ikke er blitt innertier på alt, syns jeg for min del at jeg har fått resultater både for Møre og Romsdal og i næringspolitikken på landsbasis.

Etter en hektisk høst, der jeg til tider følte meg mer som en fisk på land enn som fisken i vannet, har jeg samlet krefter og impulser i juleferien. Besøk hos Bølgen Næringshage, næringsutviklingsmiljøet i Kristiansund, Norges Råfisklag, Brødrene Sperre på Ellingsøya, Atlanterhavsparken i Ålesund (med innlagt møte med 2. kandidat Britt), og Mørebenkens nyttårsmøte med fylkeskommunen, fylkesmannen og en rekke organisasjoner, har gitt ytterligere inspirasjon for arbeidet som skal gjøres i 2014.

Som Venstres medlem av næringskomiteen, er det næringspolitikken jeg skal bruke mest tid på. Både for eget fylke og på landsbasis. Samtidig skal jeg gjøre mitt beste for å stå opp for Møre og Romsdal, og ikke minst være til stede for god Venstrepolitikk i hjemfylket mitt.

2014 har alle muligheter i seg. Jeg inviterer fylkeslaget og lokallagene til samarbeid for at vi i fellesskap skal utnytte disse mulighetene.

Med hilsen
Pål Farstad
stortingsrepresentant (V)
Møre og Romsdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**