Innkalling til årsmøte i Larvik Venstre

Larvik Venstre avholder årsmøte 23. januar 2014, kl. 18.30. Stedet iår som ifjor er Hospitalet (et flott møterom der). Hospitalet ligger like ved Larvik kirke. Dagsorden er i henhold til Venstres normalvedtekter.
Det blir selvfølgelig også litt å spise og drikke.

Bildet nedenfor er tatt på fjorårets årsmøte i Larvik Venstre.
Medlemskontingenten må være betalt for å ha tale-, forslags- og stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årsmøte i Larvik Venstre 2013

Foto: Karin S. Frøyd

Dagsorden:
1. Åpning/konstituering v/leder Jan Kulland
•Valg av møteledere (2)
•Valg av fullmaktsnemnd (2)
•Valg av referenter (2)
•Valg av tellekorps (2)
•Valg av redaksjonskomité for innkomne uttalelser (2)
•Valg av underskrivere av protokollen (2)

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Årsmelding 2013
4. Årsmelding fra kommunestyregruppa 2013
5. Regnskap 2013
6. Kontingent 2015
7. Budsjett 2014

8. Valg
•Larvik Venstres styre for 2014
•Revisorer (2)
•Valgkomité for neste årsmøte (3)

9. Valg utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte 7.— 8. februar 2014

10. Innkomne forslag
a) Vedtektsendringer.
Styret foreslår at någjeldende vedtekter erstattes med Venstres normalvedtekter for lokallag.
Gjeldende og forslag til nye vedteker er sendt alle medlemmer.

b) Øvrige innkomne forslag og politiske uttalelser. *)
*) Frist: Innen kl. 24.00 19. januar 2014.

Vel møtt og velkommen til årsmøte!

For Larvik Venstres styre,
Jan Kulland, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**