Årsmøte i Vefsn Venstre

Søndag 26.1.2014 kl 18 avholder Vefsn Venstre sitt årsmøte på Fru Haugans Hotell. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saksliste

1. Åpning, konstituering av årsmøte (valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere)

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2013

4. Godkjenning av styrets årsmelding 2013

5. Godkjenning av regnskap 2013

6. Godkjenning av budsjett 2014/kontingentsats 2015

7. Innkomne saker/politiske uttalelser/debatt

8. Kommunestyregruppens årsmelding

9. Handlingsplan for 2014

10. Valg av styret med vara, revisor og valgnemnd

11. Valg av utsendinger til Årsmøte Nordland Venstre i Bodø 15.-16. februar 2014

Dokumentasjon på regnskap, budsjettforslag og årsmelding samt valg-komiteens forslag til styret vil bli lagt fram på møtet. Frist for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må sendes til styret v/leder innen fredag 24.januar 2014.

Det blir enkel servering under møtet.
Vel møtt!

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

Carola Karl Urvik, leder i Vefsn Venstre

Mosjøen, 06. januar 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**