Årsmøte i Skien Venstre 03.12.2013

Pressemelding fra årsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skien Venstre avholdt sitt årsmøte tirsdag 03.12.2013 i Rådhuset i Skien.
På årsmøtet ble det redegjort for de politiske og organisasjonsmessige resultatene som er oppnådd av Skien Venstre i inneværende år.
På bakgrunn av denne redegjørelsen ble det uttrykt stor tilfredshet fra årsmøtet med de resultater som er oppnådd, både på det politiske og det organisasjonsmessige området.
Skien Venstre har representasjon i bystyret, formannskapet og i alle politiske hovedutvalg, i tillegg til en rekke styrer og råd.
Skien Venstre ble i den landsomfattende miljøkampanjen “En bedre hverdag” , kåret til beste lokallag, i hard konkurranse med alle Venstres lokallag i Norge.

Skien Venstre har de siste årene hatt en meget sterk økning i antall medlemmer. Denne positive utviklingen har fortsatt også inn i 2013.Skien Venstre er det klart største lokallaget i Telemark.

Etter valget på årsmøtet består styret i Skien Venstre av følgende personer:

Leder: Lars Solbakken
Politisk nestleder: Atle Rui
Organisatorisk nestleder: Sidsel Devik
Kasserer: Kenneth Berg
Sekretær: Bjørg Øya Tefre
Styremedlem: Ragnvald Melaas
Styremedlem: Cathrine Gundersen
Styremedlem: Geir Arild Tønnessen
Styremedlem fra Unge Venstre.

Etter årsmøtet ble det servert velsmakende pinnekjøtt for deltakerne på restaurant Strøm.

Skien Venstre

Lars Solbakken
leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**