Første møte i det nye styret i Ås Venstre

Lokallagsleder Olav Østerås samlet det nye styret til årets første møte mandag 13. januar, og la opp planer for styrearbeidet i 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sekretær Jorunn Nakken og nestleder Erling Rognli var med fra det forrige styret. Som nye medlemmer møtte Karl Solberg som kasserer, Eline Borger Rognli som leder av studie- og internettutvalget, og Ivar M. Sæveraas som styremedlem. Sentrale temaer for det nye styret var:

•tiltak for å engasjere flere medlemmer av laget.
•forberedelser til fylkesårsmøtet i Akershus Venstre.
•oppstart av studiearbeidet for å forberede valgprogrammet til lokalvalget i 2015.
•planarbeidet i kommunen i det kommende året, involvering av medlemmer og befolkning.
•nominasjonskomiteens arbeid frem mot valget 2015.

Medlemmer som har innspill eller ønsker vedrørende arbeidet i lokallaget bes ta kontakt med leder eller nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**