Årsmøte i Drammen Venstre

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte i Drammen Venstre, 29 januar, kl. 1800-2200. Årsmøtet avholdes på Høvik skole i Lier og det blir felles kjøring fra Rådhuset klokken 1730.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Førstekandidatene med modell av Drammen havn

Foto: Torbjørn Tandberg

Innkallelse er sendt til alle medlemmer på e-post. Har du ikke mottatt e-posten, send en e-post til [email protected] for å oppdatere kontaktinformasjonen din.

Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser eller saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er satt til 17 januar.

Tema: Menneskerettigheter
Årets årsmøte i Drammen Venstre vil avholdes sammen med Lier, Røyken og Hurum. Det holdes separate årsmøter først (med valg) og felles sesjon med politiske innledere og debatt etterpå. Tema vil være menneskerettigheter.

Ønsker du å delta aktivt i Drammen Venstre, er du velkommen til å fortelle litt om deg selv på årsmøtet, og foreslå deg selv som styremedlem eller varamedlem. Årsmøtet er også en fin plass å bli kjent med andre Venstre-medlemmer.

Foreløpig saksliste:

1. Konstituering av møtet
2. Behandling av årsmelding 2013
3. Behandling av regnskap 2013 og budsjett 2014
4. Fastsetting av sats for lokallagets medlemskontingent (50,- for 2013)
5. Fastsetting av godtgjørelser for tillitsvalgte
6. Handlingsplan for 2014
7. Oppnevning av en programkomite
8. Valg av nytt styre, revisor, valgkomite og nominasjonskomite, samt delegater til fylkesårsmøtet
9. Andre saker som kommer inn før fristen

Regnskap for 2013, budsjett for 2014 og valgkomiteens forslag til nytt styre, revisor, valgkomite og nominasjonskomite blir lagt fram i årsmøtet.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**