Gruppemøte 20/01-14

Skien Venstre ønsker velkommen til gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppemøtet vil som vanlig bli holdt på Skien Venstre sitt kontor på rådhuset klokken 18:00

I gruppemøtet tar vi opp aktuelle saker som skal opp til behandling i de ulike politiske foraene den kommende uken. Denne uken er det møte i HONMK (hovedutvalget for næring, miljø og kultur).

Saker til behandling:

Hovedutvalg for næring, miljø og kultur.

Skien Venstre

Det er få offentlige saker på kartet til dette gruppemøtet, så her vil det sikkert bli en god anledning til å ta opp saker til diskusjon utenfor det oppsatte sakskartet hvis en skulle ønske det.

Ved spørsmål angående gruppemøtet kan du kontakte undertegnede på tlf: 92 05 03 59
eller mail: [email protected]

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**