Møteplan 2014

Her er en oversikt over planlagte møter i Frogn Venstre i 2014. Medlemmer er velkomne på alle gruppemøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Valgkamp på Drøbak Torg

Foto: Ivar Ruud Eide

Frogn Venstre har gruppemøter uken før hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter. Gruppemøte før kommunestyremøtet kan bli avlyst dersom det ikke skal behandles noe som ikke ble tisltrekkelig drøftet før utvagsmøtet – dette blir annonsert på Frogn Venstres medlemsforum på Facebook. Alle medlemmer i Frogn Venstre har møte og talerett i gruppemøtene, og vi ser gjerne at flere deltar aktivt i partiets arbeid på denne måten.

Vi tar sikte på at gruppemøter før hovedutvalg varer to og en halv time, mens gruppemøter før kommunestyret varer inntil to timer. Normalt sendes det ut agenda før møtet på medlemsforum, og tidsrammen for møtet kan bli justert der.

Hvis det ikke står noe annet, er møtet på Frogn rådhus, i møterom Husvik. Ring 90143262 hvis du ikke kommer inn.

Januar
Gruppemøte 30.1. kl 17-1845, Avistegnerhuset
Årsmøte 30.1. kl 19-21:30, Avistegnerhuset

Februar
Gruppemøte 13.2. kl 19-21
Årsmøte Akershus Venstre 15.2.

Mars
Gruppemøte 20.3. kl 19-2130

April
Gruppemøte 3.4. 19-21

Mai
Gruppemøte 8.5. 19-2130
Gruppemøte 22.5. 19-21
Gruppemøte onsdag 28.5. 19-2130

Juni
Gruppemøte 12.6 19-21

September
Gruppemøte 4.9. 19-2130
Gruppemøte 18.9. 19-21

Oktober
Gruppemøte 16.10 19-2130
Gruppemøte 30.10 19-21

November
Gruppemøte 13.11 19-2130
Gruppmøte 27.11 19-22

Desember
Gruppemøte 4.12. 19-21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**