Møtedatoar – Gol venstre 2015

Medlemmer og sympatisørar er velkomne på medlemsmøter laget og gruppemøter i kommunestyregruppa. Medlemsmøtene er måndag i møtevekene, gruppemøtet er dagen før kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årsmøte 2014 MRV. Kaffepause

Foto: RH

Møtedatoar – Gol venstre 2015

Møtetid måndag kl 20.00-21.30 på Gol kommunehus
Måndagar i møteveka: Medlemsmøte
Måndagar før kommunestyret: Gruppemøte
Måndagar før kommunestyret:styremøte kl 19.00-20.00

Møtedato Sjå møteplan Gol kommune
11.jan Årsmøte – Hemsedal, fellesmøte venstre i Hallingdal
19.jan Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
02.feb Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
16.feb Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
02.mar Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
09.mar Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
23.mar Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
13.apr Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
28.apr Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
04.mai Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
19.mai Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
01.jun Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
15.jun Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
24.aug Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
07.sep Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
14.sep VAL
05.okt Gruppemøte/styremøte Kommunestyret – konstituering
12.okt Medlemsmøte Formannskap Budsjett
19.okt Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
26.okt Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
02.nov Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
09.nov Gruppemøte/styremøte Kommunestyret
30.nov Medlemsmøte UKL/UNN/Formannskap
14.des Gruppemøte/styremøte Kommunestyret

1. Medlemsmøte er lagt til måndagar i møteveka, det vil seie måndagar
før møte i UNN, UKL og Formannskapet. Her blir politiske saker som skal opp i utvala drøfta.
Desse møta vert leia av gruppeleiar

2. Gruppemøte er lagt til måndagar før kommunestyret
Saker som skal opp i kommunestyret blir drøfta og kommunestyregruppa drøftar og legg opp
strategi. Desse møte blir leia av gruppeleiar.

3. Styremøte er lagt til måndagar med møte i kommunestyregruppa før møte i kommunestyret.
Styremøta blir leia av lokallagsleiaren. Her blir organisasjonssaker drøfta og handsama

11.01.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**