Rana Venstres styre for 2014

Rana Venstre hadde den 13. januar 2014 årsmøte. Erling Solvang ble gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rana Venstre har avholdt årsmøte. Erling Solvang ble ikke overraskende gjenvalgt som leder for Rana Venstre.

Det nye styret til Rana Venstre består av følgende:

Leder: Erling Solvang (gjenvalgt)
Nestleder: Mary Ann Dahl (gjenvalgt)
Sekretær: Erik Sundrønning (ny)
Kasserer: Kerstin Ander-Trønsdal (gjenvalgt)
1. Styremedlem: Øyvind Snefjellå (gjenvalgt)
2. Styremedlem: Tormod Steen (gjenvalgt)
3. Styremedlem: Ken Ronny Aastrøm Nyrud (ny)
1. Varamedlem: May-Lisbeth Knutsen (gjenvalgt)
2. Varamedlem: Hilde Kathrine Dahlberg (ny)
3. Varamedlem: Marthe Lund Jensen (gjenvalgt)

Alle er valgt for ett år.

Rana Venstre har også fått seg en egen Facebook-side. Vi har også opprettet en intern Facebook-gruppe som er ment brukt for informasjon og debatt. Medlemmer og venner av Venstre er hjertelig velkommen til gruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**