Årsmøte i Nittedal Venstre 30.januar

Nittedal Venstre har årsmøte torsdag 30.januar kl. 19:00 i rådhuset, møterom Slåttemyra. Etter selve årsmøtet blir det medlemsmøte om dagens lokalpolitiske bilde og historiske tilbakeblikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet behandler ordinære årsmøtesaker slik som årsmelding, årsregnskap og valg av styre.

Medlemsmøte
I det påfølgende medlemsmøte vil vi gjøre noen historiske tibakeblikk til den tiden hvor Nittedal Venstre var på det mest aktive og hadde ordføreren.
Varaordfører Inge Solli vil orientere om det lokalpolitiske bildet. Det vil bli muligheter for å utveksle synspunkter på det lokalpolitiske arbeidet og hvordan Nittedal Venstre skal legge opp arbeidet fram mot kommunevalget i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**