Avtalen om Breivoll må bli klarere

Ås Venstres kommunestyregruppe mener forslaget til nye leieavtaler som nå legges frem i formannskapet ikke er klare nok til å sikre mangfoldig bruk av Breivoll friområde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sandbråten strand på Breivoll

Foto: Ås kommune

Den videre aktiviteten på Breivoll har vært et tema i Åspolitikken over lengre tid. Til formannskapets møte 29. januar er det lagt frem forslag til nye leieavtaler, hvor både Brunstad Kristne Menighets og Breivolls Venners ønsker om bruk av området er forsøkt ivaretatt. Ås Venstre mener at avtaleforslagene fortsatt har for mange uklare punkter til at dette godt nok ivaretar en fremtidig mangfoldig bruk av Breivoll friområde. Ås Venstre vil derfor gå inn for at kommunen tar et enda tydeligere ansvar i å tilrettelegge for konstruktivt samarbeid om forvaltningen av dette verdifulle fellesområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**