Framtidig sykehusstruktur i Telemark. Tar vi debatten på de rette premissene?

Jeg har hørt flere orienteringer om ny sykehusstruktur i Telemark, lest meningsytringer i avisene — ser og aner konturene av hvordan høringssvaret fra Skien vil bli og hva som er sannsynlig konklusjon på hele sykehusdebatten. Og jeg føler en uro. En uro over at vi muligens ikke verken har det rette utgangspunkt, de optimale svar, og da heller ei den gode, helhetlige og framtidsretta løsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tema sykehus

I dag har jeg lest en kronikk/ meningsytring av tidligere sykehusdirektør i Telemark, Arne Rui, Jeg opplever at han setter ord på min uro; på det faktum at mine politiske verdier settes på prøve i denne debatten samtidig som jeg ikke har faglig bakgrunn for å motsi konklusjonene i høringsdokumentets anbefaling . Jeg anbefaler med dette hans kronikk "Langt mer enn sykehusstruktur", se dagens Varden side 18 (21.01.14)

Signy Gjærum

Signy Gjærum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**