IDAG: Møte i grunnlovskomiteen

Idag er det møte i grunnlovskomiteen. Møtet foregår på Rådhuset i Sundet kl. 1600. Knut Bakkehaug er Venstres medlem av utvalget. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/1 (09/2070) Møteplan for 1. halvår 2014 – Grunnlovskomiteen

PS 14/2 Dinamo presenterer resultater av kommunikasjonskursene

PS 14/3 Orientering om status for tiltak i 2014 v/virksomhetsleder Kulturhuset

PS 14/4 Eventuelt

Se innkallelsen og les sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**