IDAG: Møte i Utvalg for næring, plan og miljø

Idag er det møte i Utvalg for næring plan og miljø i kommunestyresalen på Rådhuset i Sundet, kl. 1800. Husk at møtet er åpent for publikum (og at det ennå ikke er live-streaming av møtene). Venstre har ikke representant i utvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SAKSLISTE:

DS 14/1 (14/33) Gbnr. 90/84 – Dal – Vedtak: Oppføring av tilbygg – Godkjent

DS 14/10 (13/3534) Gbnr. 93/166 – Dal -Vedtak: Oppføring av garasje godkjent

DS 14/11 (13/3260) Gbnr. 92/430 – Råholt -Vedtak: – Oppføring av enebolig og garasje – Godkjent m/vilkår

DS 14/12 (13/3189) Gbnr. 66/8 – Eidsvoll -Vedtak:- Tilbygg til eksisterende bolig – Godkjent

DS 14/13 (13/2931) Gbnr. 142/62 – Bøn – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/14 (13/3186) Gbnr. 96/247 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig med kjellerleilighet – Godkjent

DS 14/15 (13/3024) Gbnr. 138/3 – Råholt -Vedtak: – Oppsetting av bod – Godkjent

DS 14/16 (11/1487) Gbnr. 147/18 – Eidsvoll -Vedtak: Søknad om igangsettingstillatelse – Doyen 2 Godkjent

DS 14/17 (13/2825) Gbnr. 95/156 – Råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av 2 stk tomannsbolig m./carporter – Godkjent

DS 14/18 (13/2873) Gbnr. 94/238 – Råholt – Vedtak: – Tilbygg til bolig – Godkjent

DS 14/19 (13/2914) Gbnr. 92/295 -Råholt – Vedtak: Godkjenning av tiltak for riving av garasje og oppføring av ny garasje-Godkjent

DS 14/2 (13/3905) Gbnr. 78/4 – Dal -Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig. – Godkjent

DS 14/20 (13/3050) Gbnr. 94/123 -Råholt – Vedtak: Godkjennelse av søknad om oppføring av tilbygg og fasadeendring bolig – Godkjent

DS 14/21 (13/3092) Gbnr. 96/555 – Råholt Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/22 (13/2621) Gbnr. 93/153 – Dal -Vedtak:Søknad om oppføring av midlertidig modulbygg i stål – Godkjent

DS 14/23 (13/2482) Gbnr. 92/749, 750 og 751 -Dal – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av nytt næringsbygg – Godkjent m/vilkår

DS 14/24 (13/3328) Gbnr. 233/20 – Feiring – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygning – Godkjent

DS 14/25 (13/2337) Gbnr 93/187 -Dal -Vedtak: Søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse til oppføring av 4 eneboliger – Godkjent

DS 14/26 (13/3019) Gbnr. 93/172 – Dal – Vedtak: Oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/27 (13/3202) Gbnr. 96/524 snr. 2 – Råholt Vedtak: Oppføring av ny garasje og riving av gammel garasje – Godkjent

DS 14/28 (13/3790) Gbnr. 138/244 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av bod – Godkjent

DS 14/3 (13/2789) Gbnr. 94/12 – Råholt Vedtak: – Oppføring av tilbygg til bolig – Godkjent

DS 14/4 (13/2971) Gbnr. 203/30 – Eidsvoll -Vedtak: – Oppføring av tilbygg til fritidsbolig – Godkjent

DS 14/5 (13/3018) Gbnr. 123/48 – Råholt -Vedtak: – Innbygging av eksisterende terrasse – Godkjent

DS 14/6 (13/3374) Gbnr. 176/27 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av tilbygg til eksisterende garasje – Godkjent

DS 14/7 (13/3345) Gbnr. 95/506 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje og carport – Godkjent

DS 14/8 (13/2948) Gbnr. 146/24 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av tilbygg til bolig – Godkjent

DS 14/9 (13/2751) Gbnr. 152/263 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av garasje – Godkjent

PS 14/1 (13/3332) Oppstart av kommunedelplan for næringsutvikling i Eidsvoll 2014 – 2020. Utkast til planprogram

PS 14/2 (13/3431) Søknad om deling av eiendommen Myrer ogTansem gbnr. 203/2 mfl. Søker: John Brodshaug, Minnesund.

PS 14/3 (13/3889) Høring av forslag om å oppheve bestemmelsen om “priskontroll” i konsesjonsloven

PS 14/4 Eventuelt

RS 14/1 (13/3272) Gbnr.13/29 -Eidsvoll Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/2 (13/3205) Gbnr. 92/622 – Dal – Vedtak -Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/3 (13/3204) Gbnr.17/34 – Eidsvoll Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/4 (13/3413) Gbnr.92/306 – Dal -Vedtak – Søknad om fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/5 (13/3663) Gbnr.128/96 – Råholt – Vedtak – Søknad om fradeling av vegparsell – Godkjent m/vilkår

RS 14/6 (13/3351) Gbnr.194/8 – Minnesund -Vedtak – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

Les innkallelsen og sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**