IDAG: Møte i Utvalg for oppvekst og levekår

Idag er det møte i Utvalg for oppvekst og levekår, i formannskapssalen på Rådhuset i Sundet, kl. 1800. Blant sakene som skal behandles er Alternativer for utbygging av Vilberg ungdomsskole og Vilberg skole. Les sakslisten her. Husk at møtet er åpent for publikum (og at det ennå ikke er live-streaming av møtene).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kjersti Almåsvold er Venstres medlem i utvalget.

SAKSLISTE:

PS 14/1 (14/130) Søknad om fritak fra verv som representant i den politiske arbeidsgruppen for felles plan for idrettsanlegg ØRU – Nina Kristengård (H)

PS 14/2 (13/3237) Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Oppstart av planprogram for kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

PS 14/3 (14/177) Omdisponering av Helge Neumannsveg 7. Oppfølging av kommunestyresak 109/13.

PS 14/4 (13/2454) Søknad om kommunal investeringsstøtte ved rehabilitering av kunstgressbane ved Dal Idrettspark

PS 14/5 (14/105) Alternativer for utbygging av Vilberg ungdomsskole og Vilberg skole

PS 14/6 (12/1163) Søknad om skjenkebevilling – China House Eidsvoll AS

PS 14/7 Satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Eidsvoll kommune 2014 – Lokale retningslinjer 2014 – SAKEN ETTERSENDES

PS 14/8 Eventuelt

RS 14/1 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Mama Mia

RS 14/2 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Dal overnatting

RS 14/3 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Sundgården Spiseri

RS 14/4 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – China House

RS 14/5 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Hyggelig kafe

RS 14/6 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Letohallen Gardermoen messe og konferanse

RS 14/7 (13/2) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Skippern pub

RS 14/8 (13/2) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Garnityr kafé og restaurant

RS 14/9 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi, Minnesund

RS 14/10 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop Prix

RS 14/11 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000, Eidsvoll

RS 14/12 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Spar

RS 14/13 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi avd. 0047, Eidsvoll

RS 14/14 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Spar

RS 14/15 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi, Dal

RS 14/16 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000, Råholt

RS 14/17 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop marked, Dal

RS 14/18 (13/3) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi, Råholt

RS 14/19 (13/92) Referat fra SU-møte Langset skole 18.11.13

RS 14/20 (13/92) Referat fra SU-møte 12.12.13- Dal skole

RS 14/21 (13/92) Referat fra SU-møtet 07.11.2013 Bønsmoen skole

RS 14/22 (13/92) Referat SU-møte 18.11.13, Ås skole

RS 14/23 (13/92) Referat fra samarbeidsutvalgets møte ved Råholt ungdomsskole 26.11.13

RS 14/24 (13/3729) Referat – samarbeidsutvalget – Stensby barnehage 09.01.2014

RS 14/25 (13/93) Referat SU møte

Innkallelsen og sakspapirene finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**