Nytt styre i Skien Venstre

Det ble valg inn to nye medlemmer til styre i Skien Venstre under årsmøtet 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Slik ser styret ut

Leder:_________________Lars Solbakken
Politisk nestleder:_________Atle Rui
Organisatorisk nestleder:____Sidsel Devik
Kaserer:________________Kenneth Berg
Sekretær:_______________Bjørg Tefre Øya
Styremedlem:____________Geir Arild Tønnessen
Styremedlem:____________Cathrine Gundersen (Ny)
Styremedlem:____________Ragnvald Melaas (Ny)
Styremedlem:____________Nora Sørensen (Valgt av Grenland unge Venstre)

Varamedlemmer

1.Vara:_________________Hanne Slåttun (Ny)
2.Vara:_________________Gustav Søvde
3.Vara:_________________Albert Islam Poliku (Ny)
4.Vara:_________________Eva Berg
5.Vara:_________________Tore Anton Angeltveit Svanes
6.Vara:_________________Ejup Gashi

Skien Venstre

Skien Venstre takker avtroppende styremedlemmer Jarl Kahn og Julie Helene Halvorsen for flott innsats i den perioden disse satt i styret i Skien Venstre.

Se også Wikipedia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**