Velkommen til årsmøte 29.januar 2013

Onsdag 29.januar 2013 kl.18.00 er du velkommen til årsmøte i Røyken Venstre. Vi har årsmøte samtidig med Lier, Drammen og Hurum Venstre på Høvik skole i Lier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rebekka Borsch, tog, spikkestad, buskerud

Foto: Tove Hofstad

Lokallagene fra Lier, Drammen, Hurum og Røyken avvikler årsmøtene sine separat fra kl.18.00.
Fra kl.19.30 blir det et felles møte hvor byråd for samferdsel i Oslo, Guri Melby, og leder av Buskerud Venstre, Rebekka Borsch, har innlegg om samferdsel (Guri) og om menneskerettigheter (Rebekka).
Vi regner med interessante diskusjoner rundt disse temaene.
Mellom årsmøtene og debattene blir det mat, kaffe og kaker.

Sakskart for årsmøtet:
1. Åpning og konstituering
Valg av møteleder og sekretær
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding 2013
4. Regnskap 2013
5. Fastsetting av kontingent for 2014
6. Budsjett 2014
7. Innkomne forslag
– forslag til politisk uttalelse til fylkesårsmøte
8. Valg
– Leder
– Styremedlemmer
– Valgkomite
– Revisor
– Utsendinger til fylkesårsmøtet Buskerud Venstre inkl. vara.
– Utsendinger til Venstres landsmøtel på Fornebu
9. Felles møte med Lier, Drammen og Hurum.
Gjester: Guri Melby, byråd for samferdsel og miljø i Oslo — Felles samferdselsutfordringer for nedre Buskerud, Akershus og Oslo og leder av Buskerud Venstre: Rebekka Borsch — Menneskerettigheter.

VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**