Abortstriden: Eidsvoll bør være reservasjonsfri kommune!

H/FrP-regjeringen har foreslått at leger skal kunne resevere seg mot å henvise kvinner til abort. I Aftenposten 22.01 innrømmet helseministeren at lokale folkevalgte kan stanse en slik praksis. Eidsvoll Venstre tar ham på ordet, og foreslår at Eidsvoll ikke skal ha fastleger som reserverer seg. Les forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“Arbeiderpartiet, SV og Venstre håper lokalpolitikere landet over vil sette ned foten og si nei til at fastleger skal få reservere seg mot abort i deres kommune.” skrev Aftenposten igår i artikkelen Kommunestyrene kan stoppe reservasjonsleger

Oppdatert: Flere partier i forskjellige kommuner tar samme initiativ. Aftenposten lenker til denne artikkelen i sin omtale av de ulike lokale initiativene.

Lokalpolitikere er ikke bundet av regjeringens avtale med KrF. Aftenposten skrev videre:

“På spørsmålet om han tror Høyrekommuner vil være lojale med regjeringens forslag svarer Høie:

-Det handler ikke om å være lojal, det er kommunene som tar stilling til om det passer kommunen. Dette viser at det er en reell forskjell på mulighet og rett til reservasjon.”

“Tirsdag sendte helseminister Bent Høie ut sitt forslag til lovendring om leger og reservasjon.

Sammen med KrF har Solberg-regjeringen flertall i Stortinget for at leger skal kunne nekte å henvise kvinner til abort. Men selv om lovendringen blir vedtatt, står kommunestyrene fritt til å sette ned foten.”

Eidsvoll Venstre har valgt å ta helseminister Bent Høie på ordet, og har til kommunestyrets møte 04.februar sendt inn følgende forslag:

Interpellasjon om fastlegenes reservasjonsrett

H/FrP-regjeringen kom i januar med et lovforslag om at fastleger skal ha muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Forslaget kom som følge av H og FrPs særavtale med KrF i forbindelse med regjeringsdannelsen. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide.

Venstre mener at leger med refusjon fra det offentlige ikke bør reservere seg mot noe som helst. Det er kvinners grunnleggende og ubestridte rett å bestemme over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for den overraskelsen og ydmykelsen at de møter en fastlege som ikke vil henvise dem til abort. Lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Venstre mener at det ikke er akseptabelt at kommunale fastlegers legers personlige moralske overbevisning skal ha forrang framfor kvinners rettigheter som kvinner og pasienter.
I og med at det er lokalpolitikerne som har ansvar for kommunenes legetjeneste og inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Venstre mener, og foreslår, at Eidsvoll kommune skal være en kommune der ingen fastleger reserverer seg mot aborthenvisning.

– Er ordføreren enig i at Eidsvoll skal være en kommune der ingen fastleger reserverer seg mot aborthenvisning?

Forslag:

Eidsvoll kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Eidsvollkommune skal kunne bruke reservasjonsretten.

Knut Bakkehaug,
Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**