Gruppemøte 27/01-14

Skien Venstre ønsker velkommen til gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gruppemøtet vil som vanlig bli holdt på Skien Venstre sitt kontor på rådhuset klokken 18:00

I gruppemøtet tar vi opp aktuelle saker som skal opp til behandling i de ulike politiske foraene den kommende uken. Denne uken er det møte i Formannskapet, HOHV (Hovedutvalg for helse og velferd) og i ADLU (Administrasjons- og likestillingsutvalget).

Saker til behandling:

Formanskapet
Hovedutvalg for helse og velferd
Administrasjons- og likestillingsutvalget

Skien Venstre

Ved spørsmål angående gruppemøtet kan du kontakte undertegnede på tlf: 92 05 03 59
eller mail: [email protected]

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**