Lusent angrep på asylsøkere

Tromsø Venstres årsmøte tar i denne uttalelsen til motmæle mot de som stempler asylsøkere som en trussel mot det norske samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Visesangeren Hans Rotmo gir i disse dager ut plate, og vekker oppsikt med ei tekstlinje om at “asylsøkere kryr som lopper og lus”. Tromsø Venstre mener at det er bra at man kan komme med så uvitende og respektløse ytringer offentlig i Norge, det er ikke alle i verden som kan si hva de vil ustraffet. Ytringsfrihet gir oss som tror på menneskerettighetene og et universell menneskeverd en mulighet til å protestere. Å bli sammenlignet med lopper og lus av en norsk trubadur troner neppe på listen over det verste asylsøkere flest har opplevd, men å sammenligne “de andre” med parasitter, er svært alvorlig. Dette er en umenneskeliggjøring og demonisering som er farlig om det får stå umotsagt.

For det første: Over 40 millioner mennesker er på flukt fra sine hjem et sted i verden, i dag. De har alle etter FNs Flyktningkonvensjon rett til å søke om asyl og få sitt beskyttelsesbehov vurdert i et annet land. For det andre: Det kryr ikke av asylsøkere i Norge. Det er en sterk overdrivelse, som brukes for å male et bilde av at nordmenn er truet av en overmakt. Det store flertallet av flyktningene har søkt tilflukt i et av sine naboland, og utviklingsland tar i mot fire av fem flyktninger. 2013 mottok Norge 0,06% av verdens flyktninger. Det skulle bare mangle.

Det er i 2014 ventet at vi vil få 14.000 asylsøkere til Norge. Tallet varierer fra år til år, søkerfordelingen mellom landene varierer også, avhengig av hvordan verdens konflikter utvikler seg. Til neste år ventes de fleste å komme fra Eritrea, Somalia og Syria. Eritrea er en lukket og autoritær stat, og FNs høykomissær for flykninger har av den grunn frarådet å returnere asylsøkere hit. Somalia er en såkalt “failed state”, og mangler en fungerende statsmakt til å beskytte sine innbyggere. I Syria raser det en borgerkrig, og millioner er drevet på flukt fra volden. Det er ikke vi nordmenn som er truet.

Måten vi snakker om andre mennesker er ikke uten betydning. Venstre vil kjempe for at asylsøker ikke skal få bli et negativt ord, asylretten gjør en urettferdig verden mindre urettferdig. Vi vil fortelle at enslige, mindreårige asylbarn ikke er noe skummelt som truer kommunene, det er barn. Tromsø Venstre tar avstand fra negative generaliseringer av asylsøkere og vi tar i særdeleshet avstand fra alle forsøk på tjene politisk på overdrivelser og skremsel om norske asyltall, og mistenkeliggjøring av mennesker som søker om beskyttelse i Norge.

Uttalelsen er vedtatt av Tromsø Venstres årsmøte, 21.01.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**