Årsmøte 2014 vel gjennomført med menneskerettigheter som tema

Møre og Romsdal Venstre hadde sitt årsmøte 2014 i Molde 25. og 26.januar på Hotel Rica Seilet. I alt 58 delegater samt observatører og inviterte var tilstede.
Første dag var satt av til debatt om tema menneskerettigheter og til behandling av forslag til politiske uttalelser. Andre dag var avsatt til generell politisk debatt.
Leder Ragnhild Helseth og nestleder Steffen Falkevik ble enstemmig gjenvalgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det ble vedtatt fire politiske uttalelser:
-Beredskap og samfunnssikkerhet. Kraftforsyningen er vår viktigste infrastruktur.
-Matproduksjonen må økes
-Styrking av ferjeflåten i Møre og Romsdal
-Stopp vald og undertrykking

Årsmøte 2014 MRV. Menneskerettigheter. Kjartan Almenning

Foto: RH

Venstre løfter debatten om menneskerettigheter

Menneskerettigheter er under press både internasjonalt og her hjemme. Derfor vil Venstre løfte debatten. På møtet innledet Kjartan Almenning fra Venstres hovedorganisasjon om tema. Det ble en god debatt i årsmøtet. Innspill og meninger om menneskerettigheter ble drøftet både i et lokalt og et internasjonalt perspektiv. Debatten vil danne grunnlag for tilbakemeldinger fra Møre og Romsdal Venstre i forberedelsene til Landsmøtet 2014 der samme tema skal behandles.
To av forslagene til politiske uttalelser gjaldt tema menneskerettigheter.
Det ble en reflektert og engasjert debatt om forslag til uttalelse om å si nei til reservasjonsrett for fastleger. Mange støttet uttalelsen, men i avstemningen fikk den ikke flertall.
Uttalelsen "Stopp vald og undertrykking" som gjaldt menneskerettsbrudd i mange land, ble enstemmig vedtatt.

Grunnlovsjubileet og Venstre sitt 130-årsjubileum ble markert

 Odd W.Williamsen holdt foredrag

Odd W.Williamsen holdt foredrag
Foto: RH

200 års-jubileet for Den norske grunnloven og 130 års-jubileet for Venstre, ble markert gjennom foredrag ved konservator Odd W. Williamsen.
Det ble en god fremstilling av den historiske kampen for demokrati i vårt eget land, og dannet en interessant bakgrunn til tema for dagen om menneskerettigheter.

 Stortingsrepresentant Pål Farstad innledet til generell politisk debatt.

Stortingsrepresentant Pål Farstad innledet til generell politisk debatt.
Foto: RH

Generell politisk debatt

Stortingsrepresentant Pål Farstad innledet til generell politisk debatt på årsmøtets andre dag. Farstad viste til situasjonen for Venstre i Stortinget, og hvilke utfordringer og muligheter vi har etter valget sist høst.

Delegatene brukte anledningen godt til å legge frem saker som trenger oppmerksomhet. Næringspolitikk, regionale utviklingsmidler, Opplæringsloven, tilrettelagt undervisning i videregående skole og landbruk var blant sakene.

Venstre sin posisjon etter valget med samarbeidsavtalen som ble inngått med regjeringspartiene sammen med KrF, ble gitt positiv tilbakemelding.

Årsmøtet ga samstemt ros til Pål Farstad som Venstre sin stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal for det arbeidet som han allerede har utført, og uttrykte positive forventninger til hans arbeid videre.

Media etter årsmøtet 2014:

NRK/mr Intervju med Pål Farstad 25.01.14

Både Sunnmørsposten og Tidens Krav hadde oppslag på sine nettsider 26.01. og i papirutgavene 27.01.14.
Sunnmørsposten26.01.14
Tidens Krav 26.01.14

 Faksimile smp 27.01.14

Faksimile smp 27.01.14
Foto: sf

 Faksimile Tidens Krav 27.01.14

Faksimile Tidens Krav 27.01.14
Foto: rh

Valg av fylkesstyre, landsmøtedelegater, revisorer, valgnemnd

Valgnemnda sin innstilling til fylkesstyre ble vedtatt. For å komme à jour med vedtektene som angir når i stortingsperioden de ulike styremedlemmene skal velges, ble det gjort valg både på leder, nestleder og kasserer som alle ble valgt for to nye år. Alle valg, se nedenor.
Protokoll ligger i menyen vår nettside (i venstre spalte)

Vedtak (enstemmig):

Leiar : Ragnhild Helseth, Kristiansund 2 år
Nestleiar / Informasjonsleiar : Steffen Falkevik, Ålesund 2 år
Kasserar : Heidi Hogset, Gjemnes 2 år

Styremedlemmer :
Thor Dyrhaug, Eide 1 år
Eldar Knotten, Ulstein 1 år

Varamedlemmer :
Tove N.Rokstad, Smøla 1 år
Pål Grødal, Ulstein 1 år
Martin Kjøpstad, Vestnes 1 år

Revisorar :
Ragnar Bakken, Ørskog 1 år
Johan Oppen, Midsund 1 år

VO-utval :
Christian Holstad Lilleng, Haram 1 år
Janne Søvik Hovde, Rauma 1 år

Utsendingar til landsmøtet (enstemmig):
1. Ragnhild Helseth
2. Pål Farstad
3. Gunn Berit Gjerde
4. Iver Nordseth
5. Olbjørn Kvernberg
6. Jan Åge Giske Andersen
7. Steffen Falkevik
8. Alvhild Aspelund Bjørge
9. Tove N Rokstad
10. Arne Bakkedal
11. Frøydis Austigard
12. Heidi Hogset
13. Geirmund Oltedal

Vara:
1. Kirsti Dale
2. Pål Grødal
3. Laksan Vijayaratnam
4. Steinar Husby
5. Martin Kjøpstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**