Bilder fra Møre og Romsdal Venstre sitt årsmøte 2014

Det var god stemning og stort engasjement både i debatter og i sosialt lag på fylkeslagets årsmøte som ble avholdt i Molde sist helg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte 2014 MRV. Varaordfører Frøydis Austigard, Molde

Foto: RH

Varaordfører Frøydis Austigard ønsket velkommen på vegne av Molde kommune.

Tema menneskerettigheter engasjerte deltagerne. Kjartan Almenning fra VHO ga en innledning om bakgrunn for FNs menneskerettigheter, ulike konvensjoner og status om MRs plass i dag internasjonalt og i Norge.

Møre og Romsdal Venstres sine sideorganisasjoner UV og Venstrekvinnelagetrapporterte, rapporterte fra sitt arbeid i 2013.

Sosialt er det også hyggelig å være på fylkesårsmøte. Molde Venstre hadde ansvar for underholdning under festmiddagen. Lørddag kveld ble det underholdning med visesang og utlodding.

Unison glede over Pål Farstad sin innsats på Stortinget ble meddelt verbalt og på bilder.

 Kaffepause

Kaffepause
Foto: RH

 Kjartan Almenning innelder om Menneskerettigheter

Kjartan Almenning innelder om Menneskerettigheter
Foto: RH

 FNs Menneskerettighetskonvensjoner blir gjennomgått av Kjartan

FNs Menneskerettighetskonvensjoner blir gjennomgått av Kjartan
Foto: RH

 Sarah Giskegjerde, leder av UV i Møre og Romsdal

Sarah Giskegjerde, leder av UV i Møre og Romsdal
Foto: RH

 Andreas Sandvik (th) ble den heldige vinneren av hovedgevinsten, et billedtrykk laget av Ove Bjerkan (tv)

Andreas Sandvik (th) ble den heldige vinneren av hovedgevinsten, et billedtrykk laget av Ove Bjerkan (tv)
Foto: RH

 Vakkert på Moldefjorden søndag morgen

Vakkert på Moldefjorden søndag morgen
Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**