Reservasjonsrett: Helside og lederstøtte i EUB om Venstres forslag

Igår, 27.01 hadde EUB en helside (med forsidehenvisning) om Venstres forslag om å gjøre Eidsvoll til en reservasjonsfri kommune. Allerede lørdag gav EUB uttrykk for støtte til Venstres forslag, på lederplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Som tidligere omtalt har Venstre sendt inn en interpellasjon til kommunestyret 05.februar, med forslag om at Eidsvoll ikke skal ha fastlegeavtale med leger som sier nei til å henvise abortsøkende til abort.

EUB omtalte forslaget på hele side fire i gårsdagens avis. I artikkelen refererer avisen utførlig fra interpellasjonen (se egen lenke innledningsvis), men gjør også et poeng av at det ikke anses som noe problem hverken i Eidsvoll eller andre kommuner på Øvre Romerike.

EUB skriver: “— Så vidt meg bekjent er det ingen fastleger i Eidsvoll som har varslet at de ønsker å reservere seg. Regjeringen har sendt reservasjonsforslaget ut på høring med frist 1. april. Vi skal komme med et forslag til uttalelse fra Eidsvoll som kommunestyret i sin tur skal behandle, kommenterer kommunalsjef Marte Hoel.”

I lørdagens leder “Fastleger, abort og reservasjon” skriver EUB:

“Eidsvoll Venstre vil at kommunen skal vedta å bli en reservasjonsfri kommune. I en interpellasjon til ordføreren spør partiet: Er ordføreren enig i at Eidsvoll skal være en kommune der ingen fastleger reserverer seg mot aborthenvisning?”

EUB uttrykker “forståelse for at enkelte leger har etiske kvaler for å henvise kvinner til abort” – men understreker at forståelsen ikke betyr at avisen er enig med disse legene.

Lederartikkelen ble avsluttet slik: “Vi er enige med Thorne, og mener at kommunestyret i Eidsvoll i denne sammenhengen gjerne kan gi sin tilslutning til forslaget fra Ventre. Først og fremst som en markering mot regjeringens forslag.”

Det henvises i siste avsnitt ti pasient- og brukerombud i Akershus, Knut FredriK Thorne, som til Romerikes blad har sagt: “-Å ta abort er for noen kvinner den vanskeligste perioden i deres liv. Da skal de slippe å møte en fastlege som har reservert seg mot å henvise til abort.” (dette sitatet er nest siste avsnitt i lederartikkelen).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**