Gjenvalgt som leder

Inger Hansen ble gjenvalgt som leder i Alstahaug Venstre under dagens årsmøte. Inger Hansen er forsker og jobber på Bioforsk, Tjøtta. I tillegg til Hansen, fikk også kasserer Jarl Høberg fornyet tillit. Årsmøtet var også glad for å kunne ønske to nye medlemmer inn i styret, Evy Hesjedal og Arild Dalheim. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, ble Venstres 130 års jubileum markert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styret i Alstahaug Venstre:

Inger Hansen, leder
Oddrun Iversen, nestleder
Arild Dalheim, styremedlem
Evy Hesjedal, styremedlem
Jarl Høberg, kasserer
Hanne Nora Nilssen, sekretær

Vara til styret

Sigmund Aldra valgt som 1.vara til styret
Anny Måsøy valgt som 2. vara til styret
Odd Ivar Vold valgt som 3. vara til styret
Kristian Johnsen valgt som 4.vara til styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**