Når blir man norsk nok?

Mandal Venstre med på tverrpolitisk initiativ på Facebook for å forhindre at 4 barn som har bodd i Norge i hele sitt liv skal kastes ut av landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kristina Karlsen - Leder Mandal Venstre

Nyvalgt leder av Mandal Venstre, Kristina Karlsen har laget en egen side på Facebook, hvor budskapet er at barna i familien Zubayr ikke kan kastes ut av det landet hvor de er født og oppvokst.

3 av barna i familien Zuabyr

Alle oppfordres til å Like og Dele denne siden!

-Uansett hva som er forhistorien til myndighetene og foreldrene, snakker vi her om barn som er selvstendige mennesker, og som har selvstendig menneskeverd, sier Kristina Karlsen. Norge har ratifisert internasjonale konvensjoner som pålegger oss å la barns hensyn komme først. Det er derfor uforståelig at norske myndigheter nå vil kaste ut disse barna. -Når blir man egentlig norsk nok?, spør Kristina.

Les mer om saken i Lindesnes avis.

Familien Zubayr

Foto: Lars Rekaa, Lindesnes avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**