Gruppemøte 03/02-14

Skien Venstre ønsker velkommen til gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gruppemøtet vil som vanlig bli holdt på Skien Venstre sitt kontor på rådhuset.
Fordi vi har lagt opp til å ha en evaluering av vårt arbeid i hovedutvalgene, formannskapet og bystyret begynner gruppemøtet klokken 17:00
Den første timen blir satt av til vanlig gjennomgang av aktuelle saker som skal opp til behandling i de ulike politiske foraene den kommende uken. Denne uken er det møte i HOTS (Hovedutvalg for teknisk sektor) og HONMK (Hovedutvalg for næring, miljø og kultur).
Fra 18:00 til 20:00 vil det bli satt av tid for å gjennomgå Skien Venstres rolle i de ulike politiske foraene. Hva har vi gjort, hva burde vi gjøre bedre og fungerer samarbeidet med Ap, SV og SP slik vi har ønsket?

Saker til behandling:

Hovedutvalg for teknisk sektor
Hovedutvalg for næring, miljø og kultur

Skien Venstre

Ved spørsmål angående gruppemøtet kan du kontakte undertegnede på tlf: 92 05 03 59
eller mail: [email protected]

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**