Heidi Elisabeth K. Paulsen valgt som ny leder i Risør Venstre

På et svært godt besøkt årsmøte lørdag 18. januar 2014 ble Heidi Elisabeth K. Paulsen valgt som ny leder for Risør Venstre. Heidi Elisabeth bor på Krana i Risør og er PP-rådgiver i Aust-Agder Fylkeskommune. Vi kommer tilbake med egen presentasjon av Heidi, som gleder seg til å ta fatt på lederjobben i Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Med seg i styret får hun Sara Sægrov Ruud, Tore Skarvang (kasserer), Dag Jørgen Hveem, Maria Aspesæter, Stian Lund og Willy Thorsen med varamedlemmer; Steinar Gundersen og Terje Strøm
• revisorer; Åse Fjellstad og Line Granjord Paulsen
• valgkomité; Jan Einar Henriksen, Willy Thorsen og Maria Aspesæter
• utsendinger til årsmøte i Agder Venstre 1. februar: Kjell Egestad, Åse Fjellstad, Heidi Elisabeth K. Paulsen og Sara Sægrov Ruud.
• nye styret nedsetter nominasjonskomité og vedtar dato for nominasjonsmøtet
• programkomité: Stian Lund, Willy Thorsen, Sara Sægrov Ruud, Steinar Gundersen, Jan Einar Henriksen, Heidi E. K. Paulsen, Dag Jørgen Hveem og Terje Strøm. Det ønskes en åpen prosess rundt dette arbeidet.

Risør Venstre fortsetter tradisjonen med faste medlemsmøter mandager forut for bystyremøtene – møtene holdes på kommunehuset fra kl 1700 – 1900 og deretter blir det felles gruppemøte med de borgerlige partiene på samme sted.

Etter valg og faste årsmøtesaker ble det en lang og positiv politisk debatt hvor ulike tema ble diskutert:
– Tilbakemeldinger fra avholdte komitémøter
– Situasjonen for eldre og på Frydenborgsenteret
– Programarbeid og prioriteringer framover
– Kommunesammenslåing
– Jubileumsbok for Risør
– Valgkamp 2015
– Kulturhuset
– Tomme butikkvinduer
– Fokus på hvordan man kan nå oppsatte mål

Risør Venstre ønsker å være en tydelig premissleverandør for Fremtidens Risør og ønsker flere aktive medlemmer på laget – meld deg inn i dag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**