Reservasjon: Madsen enig med Venstre

Eidsvoll Venstre har sendt inn forslag til kommunestyrets møte 05.februar om at Eidsvoll ikke skal ha fastlegeavtale med leger som ikke vil gi abortsøkende henvisning til abort. Ifølge VG (gjengitt i EUB) er ordfører Einar Madsen (Ap) enig i standpunktet).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les artikler om Venstres forslag her og her.

EUB skriver at ordførerne på Romerike, Einar Madsen i Eidsvoll inkludert, ikke støtter reservasjonsrett for fastleger. “VG har ringt 187 ordførere. Av disse sier 165 nei til reservasjonsrett i abortspørsmålet. Blant de ordførerne som sier nei er Eidsvolls Einar Madsen (Ap), Hurdals Runar Bålsrud (V), Gjerdrums Anders Østensen (Ap) og Nannestads Anne-Ragni K. Amundsen (Ap).”

Vanligvis stemmer ikke kommunestyret i Eidsvoll over forslag som er fremmet i forbindelse med interpellasjoner, selv om forslaget er sendt inn sammen med selve interpellasjonen. At kommunestyret vil ha tid til å vurdere et forslag som fremmes i selve kommunestyremøtet, er forståelig. Men når forslag er sendt inn sammen med interpellasjonen (og omtalt i media) på forhånd, burde representantene ha tid nok til å vurdere forslaget.

Oppslaget i EUB gir håp om at kommunestyret 04.februar kommer til å stemme over Venstres forslag: “Eidsvoll kommune er en reservasjonsfri kommune. Ingen fastlege i Eidsvollkommune skal kunne bruke reservasjonsretten.”

Til tross for at interpellasjoner sendes inn innen en gitt frist, klarer heller ikke kommunen å legge dem ut på sin nettside.

Igår vedtok bystyret i Trondhjem med 64 mot 3 stemmer samme type forslag som Venstre har fremmet i Eidsvoll.

Her kan du se VGs kart på nett, som viser hvilke ordførere som har svart i undersøkelsen om reservasjonsrett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**