Leserinnlegg om utviklingen i dalbunnen

Kjell Veivåg fikk leserinnlegg på trykk i Akers Avis/Groruddalen fredag 31. januar. Her er en digital utgave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alnabruterminalen

Akers Avis har på nytt satt søkelyset på terminalområdet. Den gigantiske utbyggingen som bystyret har godkjent, vil i tillegg til å båndlegge store arealer også påføre Groruddalen en trafikkøkning på minst 20 %.

Det er ingen som har noe i mot at mer gods transporteres på bane. Problemet er at det hittil ikke er godtgjort at den utbyggingen som finner sted i Groruddalen fører til nevneverdig økning i godstransporten på jernbanen. Det som derimot er sikkert, er at det blir flere trailere inn og flere trailere ut. Det er tungtrafikken som øker.

Det er videre slik at utbyggingen, bl.a. i regi av Posten Bring og andre selskaper, foregår utenfor den etablerte terminalen. Terminalområdet spiser seg dermed utover i Groruddalen og setter en effektiv stopper for moderne byutvikling.

Utbyggingen fører til at nye 170 meter av Alna legges i rør, stikk i strid med alle vedtak som er gjort om å åpne byens elver.

Bak denne utviklingen står Ap, H og Frp. Først gav partiene tillatelse til Bama-bygget og åpnet dermed for at Nyland syd skulle brukes til lager- og industribygg. Alle visste at dette kom til å medføre en vesentlig opptrapping i lastebiltrafikken. Etter hvert som større deler av området bygges ut, vil selvsagt trafikken øke på — langt utover de 20 % som man antar i dag.

Partiene gjorde sine vedtak i strid med Kommunedelplanen, Helhetlig plan for Groruddalen, Byøkologisk program og Bystyrets sak om åpning av Alna. Vedtaket som godkjente at nye meter av Alna skulle lukkes inn, var heller ikke anbefalt av Plan- og bygningsetaten eller Vann- og avløpsetaten. Endelig droppet man å ta inn rekkefølgebestemmelser.

Vi som stemte imot, V, SV, Krf og R, mente at skulle det først skje en utbygging på Alna så fikk man først vurdere en effektivisering innenfor det eksisterende terminalområdet som allerede er ganske enormt. Havna er et utmerket eksempel. Der var det tidligere lagret containere fra Filipstad til Sjursøya. I dag er hele havnevirksomheten samlet i et effektivt anlegg — og det håndteres akkurat dobbelt så mange containere det gjorde før. Vi mente også at Nyland syd burde brukes til byutvikling og ikke til lagerbygg. Kanskje kunne nettopp dette området gitt plass til OL-landsby og mediesenter, knyttet opp mot Grorud stasjon? I tillegg var vi selvsagt opptatt av å gi Alna et fritt løp gjennom dalen og si nei til en pumpeløsning som ingen ønsker.

Byråd Bård Folke Fredriksen sier til Akers Avis at han ville gjort det samme om igjen. Det er bra, sier han at Bama har samlet 10 terminaler på Nyland syd. Han signaliserer med det en statisk tenkning når det gjelder byutvikling og det som kanskje verre er: Skal det første være mye lastebiltrafikk et sted, er det greit at det skjer i Groruddalen. Dette er en særdeles lite fremtidsrettet politikk for en by i vekst og for en by der vi hele tiden ønsker å bygge ned sosiale skillelinjer.

Kjell Veivåg
Hellerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**