Årsmøte i Hedmark venstre

Politiske mål 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den politikken som utformes av Venstre sentralt vil være ledende også for de standpunkter vi tar lokalt i Hedmark. Vår utfordring vil først og fremst bli å utforme en politikk lokalt som er relevant for oss som bor i Hedmark, samtidig som den er gjenkjennelig som Venstres politikk sentralt og i andre deler av landet.

Hedmark Venstre vil arbeide for å gjennomføre mest mulig av det vedtatte fylkestingsprogrammet for perioden 2011 — 2015, til tross for at Venstre er et opposisjonsparti i fylkestinget.

Etter stortingsvalget i fjor høst har Venstre fått en nøkkelrolle i norsk politikk. Det vil derfor være en viktig oppgave for Hedmark Venstre å være en tydelig stemme for Hedmark inn i Venstres sentrale organer. Det vil bli kommunisert tilbake til våre velgere i Hedmark de gjennomslag vi får som har betydning for vårt fylke.

Hedmark Venstre vil være en pådriver for styrking av samarbeidet med Oppland og de regioner i Sør-Trøndelag og Akershus som grenser mot Hedmark.

Vi vil i 2014 og 2015 forlange at Venstre får gjennomslag for en ambisiøs klima- og miljøpolitikk og i tillegg særlig prioritere å arbeide for næringsutvikling, utdannelse, forskning og bedring av kollektivtilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**